Analüüsid

Trüki

Bookmark and Share

Supervisioon ehk tagasisidega teadlik vaatlemine

KA Konsultatsioonidelt saad tellida supervisiooni ehk spetsialisti tagasisidega vaatlust:

  • Koolitajale/ esinejale
  • Koolitusele
  • Konverentsile/ seminarile
  • Koosolekule

Vaatlemisel lepitakse kokku, mida, kuidas ja millisel eesmärgil vaadeldakse.

Vaadelda võib:

  • esinejat ja tema esinemisoskusi (sh välimus, hoiak, sõnakasutus, parasiitsõnad, kehakeel jms)
  • ettevõtmise korraldust (külaliste vastuvõtt, ruumide kujundus eesmärgist lähtuvalt, päevakava sisuline ja vormiline külg...)

Mida annab supervisioon esinejale? 

Kui me teame, mida me tahame saavutada, siis on alati abiks enesearendus. Arvestades, et inimeste tajud on erinevad ja meie ise olles esineja rollis ei pruugi adekvaatselt tajuda isiklikke arengukohti, on mõistlik kasutada spetsilisti abi enesearenduseks.

Kuidas supervisiooni läbi viiakse?

Image 

Superviisor ehk hindaja osaleb koos teiste osalejatega hinnataval üritusel.

 

Vaatlemisankeet koostatakse eelnevalt koos tellijaga ja sinna on märgitud kõik, mida on oluline jälgida ja hinnata. Täiendavalt on hindajal võimalus teha tähelepanekuid, mis on olulised eesmärgi täitmisel.

Kohapealse hindamise järgselt, koostame koondanalüüsi koos soovitustega.

Kokkuleppel tellijaga on võimalik lisada videotagasisidestamine.

 

Kes hindavad?

Hindajad on praktikud, kellel on silma ja teadmisi märkamaks asju, mida võib-olla iga inimene ei näe.

Viimati uuendatud 30. juuni 2011