MotivatsiooniKoolitus sekretäridele

Trüki

Bookmark and Share

Koolitus toimub ideaalis välismaal ja kestab 7 päeva.

Läbitakse teemad: 

  • Sekretär kui ettevõtte suhtekorraldaja
  • Enesekehtestamise võtted
  • Suhtlemine sise- ja väliskliendiga sh konfliktide lahustamistehnika
  • Enda ja teiste emotsioonide juhtimine läbi enesearenduse
  • Psühholoogia valdkonda puudutavad võtmeteemad, mis kohapeal selguvad

Lisaväärtuseks suhtlemisvõimalus kolleegidega, info vahetus ja tööalaste kontaktide loomine.

Sobilik tulemuslike töötajate motiveerimiseks ja väärtustamiseks. Lisaks uutele teadmistele, mida rakendada igapäevatöös on võimalik maha laadida vana energia, hetkeks igapäevatööst eemalduda ja värske paperwork.jpg energia ja uute ideedega tööpostile tagasi tulla.

Kutsu kolleege ja teavita ülemust. Saada neile info meilile! 

Smile Koolituskalender

Smile Idamaa infoportaal www.idamaa.com

Viimati uuendatud 21. oktoober 2013