Raamat "Avalik esinemine. Osalejate kaasamine."

Trüki

Bookmark and Share

Ilmus uus raamat! Avalik_esinemine

“Koolilapsed ja kõrgkooli õppurid kurdavad igavate ainete üle, koolipingi nühkimine on paljudele piin. Minu vankumatuks seisukohaks on, et nii nagu ei ole ühtegi halba klienti, on vaid saamatu teenindaja, ei ole olemas ühtegi igavat ainet, on vaid oskamatult edasi antud teadmised.  Igavate loengute puhul, kus ei arvestata isiksuste erinevusi õppimisstiilidest lähtuvaid ega vaadelda õppeprotsessi kui tervikut, on üsna tõenäoline, et teadmised liiguvad inimeselt inimesele aju puudutamata.

Meie kõigi võimuses on teha koolitund huvitavaks, loeng põnevaks, koosolek ja infopäev selliseks, et tõuseb töötajate töömotivatsioon, mitte vastupidi. Meie võimuses on ka kõik pea peale keerata ja süüdistada enese oskamatuses esinemishirmu, nigelaid geene, ülemusi, halba kliimat või maavärinaid Balil,” selgitab Katrin Aedma.

Raamatute sarjas: „Avalik esinemine“ pakub ta lugejale valiku parimaid praktilisi näpunäiteid erinevatel esinemist puudutavatel teemadel. Et raamatud oleksid kiiresti loetavad ja lihtsasti mõistetavad, on tekst liigendatud, lisatud joonised ja kasutatud võimalikult lihtsat eesti keelt.

Raamatus “Avalik esinemine. Kuidas osalejaid kaasata? Igav loeng, koosolek või muu üritus kaasamise abil atraktiivseks ja interaktiivseks!” kirjutab autor eelkõige sellest, millised on meie kõigi võimalused osalejate kaasamise näol teha huvitavaks koolitund, loeng, koosolek või mõni muu üritus, kus esineja esineb ja osalejad teda aktiivselt kuulavad, temaga kaasa mõtlevad ja tegutsevad. Raamatus on kirjas 10 põhjust, miks inimesed ei julge kaasata ja soovitused, kuidas seda õppida; erinevad tööriistad kaasamiseks ja näited võimalikest ebaõnnestumistest ja õnnestumisest.

Raamatu sihtgrupiks on kõik täiskasvanud, kes mingilgi moel puutuvad kokku avaliku esinemisega.

Raamatust omandatav teadmine toetab Ülo Vooglaiu seisukohta: "Ülikoolid peaksid kiiresti ümber orienteeruma ja korraldama õppe ringi nii, et saaks kujuneda asjatundjad, kellel on selge ja kindel ühiskonna- ja kultuuriseos ning ka ametialane kompetentsus. Inimene, kellel on ülikooli lõpetamist tõendav diplom taskus, peaks olema haritlane, mitte pelgalt oskustööline!"

/väljavõte: Ülo Vooglaiu avalik kiri Jüri Raidlale: kolm võimalust haldusreformiks/ 17.10.2011 Delfi/

Katrin Aedma on õppejõuna, koolitaja ja konsultandina töötanud üle 10ne aasta. Avaliku esinemise loenguid andis ta edukalt aastaid Mainori Kõrgkoolis ja teeb viimastel aastatel aktiivset koostööd näiteks Tallinna ja Tartu Rahvaülikooliga olles avaliku esinemise lektor. Tema esinemisõpetajate hulgas on nimekaid tegelasi Eestist ja üle maailma. Näiteks näitleja Martin Veinmann ning jõulise esinemisstiili ja haarde poolest tuntud ärimees ja koolitaja T.Harv Eker.

Katrin Aedma on oma sära ja aktiivse, veenva ja meeldejääva esinemisstiili tõttu olnud oodatud esineja paljudele konverentsidele. Teda tuntakse kui interaktiivset esinejat, kes paneb olenemata kuulajate arvust inimesed kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja koos tegutsema. Tal on oskus panna saal särama, paista silma oma atraktiivse riietusstiili ja heasüdamliku naeruga. Tal on alati varuks mõni tore lugu elust enesest, oskus infot edasi anda moel, et see inimestele meelde jääb ja ise meelde jääda.

Raamatu maht: 99 lk
Raamatu suurus: A5
Kirjastaja: Kvaliteetse Õppe Keskus/ Ka Konsultatsioonid (978-9949-9198)
ISBN: 978-9949-9198-0-2

Osta raamat internetist - soodsamalt ja koju kätte - kliki siia: Katrin Aedma raamatute ost


***

Lugeja kommentaarid

Katkendid

Meediakasjastused

***

Smile Raamat: "Avalik esinemine hirmuhigita"

Smile Raamatute sari: "Avalik esinemine"

Smile Avaliku esinemise koolitus

Smile Julget esinemist toetavate ja piiravate uskumuste test

Smile Katrin Aedma looming

Viimati uuendatud 05. august 2013