Testi, milline meilija oled!

Trüki

Bookmark and Share

Meilide vastamise järgi saab liigitada inimesed järgmiselt:

Smile Viisak ehk viisakas suhtleja - vastab väga kiiresti ja kui vastust ei tea, siis vastab ikka, teatades, et on meili kätte saanud. Üldjuhul on tegemist siis inimesega, kes on aktiivne meilisuhtleja ja/või kelle töö eeldab seda, et ta töötab arvutiga, mis on pidevalt internetiühenduses ning postkast on avatud. Näiteks kliendiabi keskused. Kuigi on ääretult meeldiv, kui saad kiire tagasiside pöörduja rollis olles, on ohuks, millest vastajad peaks hoiduma, üleliigne ajakulu. Iga vastuse kirjutamine nõuab aega ja tähelepanu. Seetõttu on hea, kui inimene oskab eristada olulist ebaolulisest ning vormistada lühidaid ja konkreetseid vastuseid.


Tongue out Kaootik ehk kaootiline suhtleja - vastab 2-3 päeva jooksul. Ette ennustada ei saa, sest ta ei tööta arvutiga ja puudub armastus meilisuhtluse vastu.


Undecided Suvak ehk suvaline suhtleja - käitub kuidas tuju on - kas ei vasta üldse või vastab näiteks kuu aja pärast. Eelmisest eristab teda see, et kaootik vastab, kui omab meilidele ligipääsu.


Cool Kasuk ehk kasu tagaajaja - vastab ainult siis, kui on ise teemast huvitatud ja näeb isiklikku kasu.


Sealed Eirak ehk eiraja - üldjuhul ei vastagi ja enamasti ta lihtsalt ei oska e-posti kasutada varjates seda näiteks ütlusega, et ta vihkab elektroonikat.

Liigituse koostas meilietiketi koolitaja Katrin Aedma. Muidugi võib ka kirja sisu järgi suhtlejaid liigitada – näiteks need, kes kirjutavad küll, kuid ei kirjuta seda, mida teie ootate või siis need emotsioonikud, kelle kiri on täis suurtähti või/ja hüüu- ja küsimärke. Neid siinkohal lahkama siiski ei hakka, kuid end harida antud teemal saad siin: meilietikett

Viimati uuendatud 10. juuni 2013