prev
next

"Mina ja Mehed" uudne ja trendikas TV Ringvaate edetabelis ;)

Sul on esinemishirm? Tahad abi? Vaata siia: Avalik esinemine hirmuhigita!

Mina ja Mehed 2 netimüügis soodsamalt!

MEIE RAAMATUD

Raamat ostetud?

Koolitaja-Katrin_Aedma-Kadriorus

Mina ja mehed FB-s

KONTAKT

Katrin Aedma

+47 4178 6999

+372 5132 444

katrin.aedma (ät) gmail.com

Siin võib olla Sinu reklaam.

Küsi pakkumist!

TELLI KOOLITUS!

Soovid koolitust?

Aga palun. Telli hinnapakkumine siit

Koolitaja-Katrin_Aedma-2007Müügi- ja teeninduskoolitus lastega seotud tegevusaladel

Trüki Saada link

Bookmark and Share

Koolituse toimumise aeg: pühapäev 01. august ja esmaspäev 02. august 2010.

Koolituspäevad on tavapärasest pikemad arvestades, et interaktiivse koolitusstiili ja huvitava koolituse jooksul osalejad ei väsi ja kasutavad suvel ära maksimaalselt päeva pikkust.

Koolitus on eelkõige mõeldud tööalase professionaalsuse tõstmiseks neil tegevusaladel, kus on kontakt lastega ja osutatakse teenust, mille juures on vajalikud nii müügi- kui ka teenindusoskused. Näiteks lasteriiete ja mänguasjade müük, laste mängutoad ja lastehoiu keskused. 

Müügi ja teeninduskoolitus sisaldab täiendatud ülevaadet treeningprogrammist: Tipp teenindaja ja VIP kliendid.

Osaleja omandab praktilisi võtteid igapäeva tööks lastega ja lapsega vanematega. Õpitakse teenindus- ja müügitöös vajalikke psühholoogilisi põhimõtteid. Harjutatakse müügiprotsessi ja konfliktide ennetamisevõtteid

 

Koolituse tulemus: osaleja on teadlik enda kui teenindaja ja klientide psühholoogilistest eripäradest, oskab pakkuda teenuseid meeldivalt ja tajuda lisamüügi võimalusi. On saanud aru, mis on vahet "pähe määrimisel" ja korralikul südamest tuleval müügil. Olemas teadlikkus konfliktide ennetamiseks. 

Koolitusel saadud teadmised, toetavad ettevõtet saavutamaks koolitusosakute toetusmeetme eesmärgis välja toodud eesmärke:

§ 2. Meetme eesmärk

(1) Meetme eesmärgiks on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine ettevõtjate, ettevõtete juhtide ja töötajate juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamise kaudu.

(2) Meetme elluviimise tulemusena on:
1) ettevõtjate ja ettevõtete juhtide otsused muutuvas majandus- ja turusituatsioonis vastavad vajadusele, sealhulgas osatakse juhtimisotsuseid tulemuslikult ellu viia ning ettevõtjad on jätkusuutlikud ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised;

[RTL 2009, 61, 883 - jõust. 26.07.2009]

2) ettevõttes tööl ettevõtja vajadustele vastava kompetentsiga kvalifitseeritud töötajad, kes suudavad luua lisandväärtust ning toetavad ettevõtja ärieesmärkide saavutamist.

1. koolituspäev - inimesed ja nende erinevus, teeninduskeskkond, teenindusprotsess. Mooduli läbinud, saab osaleja teada iseenda peamised käitumuslikud jooned, teadmised kliendi ohjamiseks hoolimata erinevatest isiksuse tüüpidest. Õpime lihtsaid enesekehtestamise võtteid, tagasiside andmist ja vastu võtmist. Osaleja oskab vaadelda müügiprotsessi teadlikult ja on leidnud lahendused hetkel tööd pärssivatele küsimustele (näiteks laste mängunurga puudumine kaupluses, vargused, närvilised kliendid jms). Teemaks on müügikeskkonna loomine - oskus teadlikult riietuda, paigutada kaupa ja kujundada teenindusruumi luues tööd soodustava keskkonna.

2. koolituspäev - müügiprotsess ja lisamüük. Koolituspäeva läbinuna on osaleja mõistnud müügi ja lisamüügi olemust. Saanud tehnikaid müügiprotsessi edukaks läbiviimiseks ja julgust müügi alustamiseks ning edukaks läbiviimiseks. Teisel koolituspäeval vaateme igas müügiprotsessi etapis ettetulevaid probleeme ja leiame koostöös lahendused.

Koolitus algab ootuste täpsustamisega ja fokusseerimisega, et grupi iga liige saaks õpingutest maksimaalselt praktilise. Koolituse järgselt palun koolitaja tasuta e-nõustamist läbitud teemadel.

Koolituse koht: Tallinn, asukoht läbirääkimistel.

Koolitaja: Katrin Aedma, suhtlemiskoolitaja ja konsultant

Osalejad: Kõik, kes vajavad müügi ja teenindusalaseid oskuseid ja on huvitatud enesearendusest. Grupi suurus minimaalselt 6 ja maksimaalselt 22 inimest.

Koolituse päevakava:

  9:30                      saabumine

10:00                      koolituse algus

12:00-12:15            paus

14:00-15:00            lõuna

16:00-16:15            paus

18:00-18:30            paus ja õhtueine           

20:00                      koolituse lõpp

Koolituse tulemus

  • Oskus ennast jälgida ja arendada
  • Oskus teadlikult pöörata tähelepanu teiste ja enda käitumisele teenindusprotsessis - sellest õppida
  • Positiivne laeng ja teadmised, mis aitavad kujundada ettevõtte mainet, kasvatada lojaalset kliendibaasi ja tõsta läbimüüki

Koolitusmaterjal ja tunnistus

Koolitusega kaasneb põhjalik materjal, mis on kohapeal täiendatav ja kasutuskõlblik aja möödudes koolitusel õpitu meenutamiseks. Koolituse läbimisel saab osaleja tunnistuse. Soovi korral võib tunnistuse väljastaja olla koolituse tellija. Tunnistusele võib lisada ka tellija esindaja nime, sõnumi osalejale ja allkirja.

 Kasutatav koolitusmetoodika

 Koolitusmetoodikaks on treeningu põhimõte, mis võimaldab kõigil osalejatel kaasa mõelda, 

 oma arvamust välja öelda, näha ja analüüsida ennast ja tajuda oma osa tervikliku tulemuse  

saavutamisel.

Koolituse käigus kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus ning erinevate mõttemudelite ja temperamenditüüpidega inimeste kaasamine tegevusse: Power Pointi presentatsioon temaatiliste videoklippidega, lühiloengud, arutelud, grupitööd, analüüsid, osalejate esinemised. Tegevustes arvestatakse metoodika valikul ka maksimaalset teadmiste meeldejätmise protsenti osalejate poolt.

Kasutame CQM (Hiina Kvantmeetodi) ja Maatrixtehnika, NLP ehk neurolingvistika võtteid ning mitmeid kaudse õppe meetodeid, mille mõju ei ole otseselt aimatav, kuid mõistmine ja reaalne tulem on parem, kui traditsioonilisel õppel.

Koolitused on alati praktilised ja interaktiivsed sisaldades tajutegevusi. Tegevused on mängulised ja loovad, õhkkond positiivne ja vaba. Läbivaks elurõõmus vaimsus, mõtteterad, temaatilised lõdvestavad või energetiseerivad kehalised harjutused.

Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, mis tagab parima võimaliku infoomistamise osalejate poolt. Samas on koolituspäev struktureeritud ja juhitud.

Täpsed tegevused olenevad koolituse temaatikast, koolitatavate arvust ja eripäradest (sugu, keskmine vanus jms), keskonnast jms. 

Kahe topelt tundide arvuga koolituse maksumus ühele osalejale on 4 000 krooni. Maksumus sisaldab käibemaksu, koolitust ja koolitusmaterjale.  

Osalemissoovist anna palun teada registeerudes: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  

Kõik ettepanekud koolituse sisu ja vormi osas on teretulnud!

Huvitavat ja arendavat koostööd soovides

Lugupidamisega

Katrin Aedma

 

Lisainfo ja tellimine:

E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Smile Koolituspõhimõtted

Smile Koolitusteemad

Smile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Smile Raamatud

Smile Harivad artiklid

Viimati uuendatud 07. aprill 2015