prev
next

Mina ja Mehed 2 netimüügis soodsamalt!

Sul on esinemishirm? Tahad abi? Vaata siia: Avalik esinemine hirmuhigita!

"Mina ja Mehed" uudne ja trendikas TV Ringvaate edetabelis ;)

MEIE RAAMATUD

Raamat ostetud?

Koolitaja-Katrin_Aedma-Kadriorus

Mina ja mehed FB-s

KONTAKT

Katrin Aedma

+47 4178 6999

+372 5132 444

katrin.aedma (ät) gmail.com

Siin võib olla Sinu reklaam.

Küsi pakkumist!

TELLI KOOLITUS!

Soovid koolitust?

Aga palun. Telli hinnapakkumine siit

Koolitaja-Katrin_Aedma-2007Rahvusvahelise avaliku esinemise ja koolitamisoskuse arendamine

Trüki Saada link

Bookmark and Share

Koolitus „Mõjuvad suhtlusstrateegiad - avaliku esinemise ja rahvusvaheliste koolitamisoskuste praktiline arendamine Goas," annab võimaluse arendada esinemis- ja koolitamisoskusi rahvusvahelisel tasemel ja seda toetavas keskkonnas koheselt ptaktiseerimist võimaldava treeningprogrammiga! 

Milleks valida reisikoolitus?

Koolitusreisid aitavad keskenduda kaugemal kodust ja tööpäeva argimuredest. Vastuvõtu võime on inimestel tunduvalt suurem ning oskusliku programmi ja kogenud juhendaja abil on tulemus kordades parem, kui tavapärasel kiirkoolitusel.

Reisikoolituse plussidest saab ülevaate siin: Reisikoolitusest ja Katrin Aedma Intervjuud Eesti Ekspressile saab lugeda siit: Majanduslanguse aeg ei ole mitte koondamiseks vaid koolitamiseks.  

Koolituse toimumise aeg: 14 päeva - 28. oktoober - 11. november 2010 Goas (Keralas 4. jaanuar - 4. veebruar).

Avaliku esinemise praktiline koolitus sisaldab eelkõige osalejate mõjukaks ja tulemuslikuks esinemisteks vajalike teadmistega täiendatud ülevaadet treeningprogrammist: Avalik esinemine ja koolitaja koolitusoskuste treeningust Kaasav koolitusstiil - Kuidas tunda mõnu koolitamisest?

Esinemisoskused on vajalikud kõigile olenemata ametikohast. Olles pereliige, sõber ja sugulane, vajab inimene oskust enese ideid edasi anda, oskust avaldada imetlust ja avaldada kaastunnet, oskust pidada kõnet. Ettevõttesisesed läbirääkimised, esitlused klientidele ja partneritele, ideede edasiandmine investoritele... kõik need oskused baseeruvad publiku tundmisel, iseenda tugevuste ja nõrkuste teadmisel ja oskusel enese ideid teisteni viia.  

Lisaks oskusele teadmisi edasi anda ja esineda oma rahvuse esindajate ees, on ettevõtete arengu seisukohalt äärmiselt oluline kogeda rahvusvahelise tasandi mastaapi nii koolituste/ konverentside korraldaja, esineja ja osaleja rollis.

Goas toimub koolitus seoses teema iseärasustega (erineb tavakoolitusest, vajab praktilist treeningut keskkonnas), psühholoogilistest (tavakeskkonnast väljas - tulemuslikum) ja majanduslikest kaalutustest lähtudes (näiteks Tallinnas Pirita TOP spas läbiviidava koolituse konverentsiruumi rent 10 osaleja puhul on 14.päevasel koolitusel ühe inimese kohta juba 3000 eek ja ööbimine 13 ööd 13 000 eek - kokku 16 000 eek ühe inimese kohta ja seda vaid ruumi rent ja ööbimine).

Kuna Goa näol on tegemist turismipiirkonnaga on olemas treeningmaterjal - võimalus reaalselt õpitud teooriat praktikas rakendada. Koolitusreisi korraldamist ja sellel osalemist saab õppida vaid praktiseerides ja osaledes. Koolitusreisil esineja rollis on hulk tavapärasest erinevaid iseärasusi, mida osalejatel on juhendaja abiga võimalik otseselt tajuda.

Koolituse tulemus: osaleja oskab koostada vajalikke esitlusi ja ettekandeid suurepäraselt rahvani tuua, teades, mis on vahet keskpärasel ja heal esinejal. Osaleja teab koolitamispõhimõtteid ja oskab arvestada oluliste aspektidega rahvusvahelisel esinemisel. Osaleja teab, milline on koolitusreisi korraldamise protsess ja on võimeline koolitama koolitusreisil arvestades koolitusreisi eripärasid.

Koolitusel saadud teadmised, toetavad ettevõtet, saavutamaks koolitusosakute toetusmeetme eesmärgis välja toodud eesmärke:

§ 2. Meetme eesmärk

(1) Meetme eesmärgiks on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine ettevõtjate, ettevõtete juhtide ja töötajate juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamise kaudu.

(2) Meetme elluviimise tulemusena on:
1) ettevõtjate ja ettevõtete juhtide otsused muutuvas majandus- ja turusituatsioonis vastavad vajadusele, sealhulgas osatakse juhtimisotsuseid tulemuslikult ellu viia ning ettevõtjad on jätkusuutlikud ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised;

[RTL 2009, 61, 883 - jõust. 26.07.2009]

2) ettevõttes tööl ettevõtja vajadustele vastava kompetentsiga kvalifitseeritud töötajad, kes suudavad luua lisandväärtust ning toetavad ettevõtja ärieesmärkide saavutamist.

Koolitus kestab kaks nädalat ja keskmiselt 6 akadeemilist tundi päevas. Koolitustunnid ja ülesanded on jaotatud päevade peale pidades silmas ühendatud aega.

Moodul I - inimesed ja nende erinevus. Mooduli läbinud, saab osaleja teada iseenda peamised käitumuslikud jooned, teadmised publiku ohjamiseks ja selle, millisel viisil koostada esitlust, et see oleks arusaadav erinevatele isiksuse tüüpidele. 

Moodul II - Minu kui esineja/ koolitaja isiksus. Mooduli läbinud, on osaleja mõistnud, millele enese imago loomisel rõhku panna, kuidas end tutvustada avalikes kohtades ja millele enese tutvustuses esinemisel rõhku panna.  Selles moodulis vaatleme esinemishirmuga seotud küsimusi ja õpime NLP võtteid julge esitluse läbiviimiseks. Vaatleme ja analüüsime koolitajate peamisi apsakaid ja leiame koos lahendusi.

Moodul III - Esitluse loomine. Mooduli läbinud, on osaleja teadlik esitluse loomiseks vajaliku eelinfo kogumisest, esitluse loomise etappidest ja oskab esitlust koostada. 

Moodul IV - Esitluse ette kandmine ja avalik koolituspäev. Mooduli läbinud on saanud teadmised heast esitluse ettekandmisest ja praktilise kogemuse esitluse ettekandmisel nii kodusele publikule, kui võõrale publikule õpetades teisi, kellele nad esinevad, kuidas esineda. 

Oluline on teada, et viimasel päeva toimub avalik esinemine suurele saalile. Igaüks saab võimaluse õpetada esinemist teistele - erinevatele rahvustele Goas, kes on seal elamas/ töötamas või puhkusel. Kõik osalejad saavad võimaluse kutsuda koolituspäevale oma kohalikke sõpru ja tuttavaid. Kooltuspäeval - "Kuidas Sinust saab suurepärane esineja", on sümboolne osalemistasu. Temaatika võib muutuda vastavalt kohaliku turu vajadusele. Kuna on tegemist teeninduspiirkonnaga ja huvitutakse sellest, kuidas rohkem müüa ja oma kaupa/ teenuseid turundada, siis võib koolitusteema seonduda turundusega.

Koolitus algab taseme testimisega ja lõpeb taseme testimisega. Koolitus on üles ehitatud praktilises töö vormis, kus on tagatud kõigi osalejate aktiivne osalemine ja intensiivne areng esinejana. 

Koolituse koht: India, Goa, läbiviimise koht läbirääkimistel. India annab koolituskohana suurepärase segurahvuste komplekti ja shokeeriva koolituskeskkonna, milles ellujäämiskoolituse maiguga suhtluskoolitus annab suurepäraseid tulemusi. Milleks valida reisikoolitus, sellest saab lisainfot lugeda siit:

Hetkel on  Gos kokkulepe olemas hotelliga Infantaria Comfort Baga Roadil. Avaliku esinemise asukoht sõltub turul olevatest pakkumistest ja selgub kohapeal. Osalejad on nii abikorraldaja kui ka esineja rollis.

Koolitaja: Katrin Aedma, suhtlemiskoolitaja ja konsultant. Koolitaja Katrin Aedma on koolitanud nii lähiriikides, kui ka Hollandis, Islandil, Indias. Enamasti on osalejad olnud multikultuursed, esinemised rahvusvahelistel konverentsidel. Samuti on Katrin Aedma viinud läbi koolitusi välismaal eestlastele. Näiteks 2010 aasta kevadel Goas. Meie firmal on üle maailma enam kui 200-s erinevas riigis koolitajate kontaktid ja võimalused üle maailma saada kohalikku abi koolituste läbiviimiseks. Koolituse läbiviija Katrin Aedma on esimene Eesti IG International Graduate tasemega sertifitseeritud koolitaja Eestis ja oma ala professionaal. 

Osalejad: Kõik, kes vajavad avaliku esinemise ja koolitamisalaseid teadmisi ja on huvitatud rahvusvahelise esinemisoskuse arendamisest. Grupi suurus maksimaalselt 16 inimest.

Muuhulgas leiame vastused küsimustele:

Kuidas esitlust planeerida - läbime kõik etapid ja teeme koostöös esitlused = Kuidas inimestega kontakti luua ja hoida vastuvõttudel esinemisel väiksematele ja suurematele seltskondadele? Kuidas esinemishirm enese kasuks pöörata? = Millises mahus oleme me adekvaatsed enda esinemist hindama? Kuidas ennast arendada? = Millest sõltub esinemise õnnestumine sh mõjuv kehakeel ja sõnakasutus?= Millised on parimad töötavad koolitusvõtted? = Mida teha enne esinemist, esinemise ajal ja peale esinemist? = Kuidas ja miks esinemist visualiseerida? Erinevad mõttemudelid = Kuidas, millal ja kas kasutada huumorit? Erinevate rahvuste suhestumine huumoriga = Mida tähendab varumees taskus ehk kuidas tulla toime ekspromt esinemistega meeldiva rahu ja esinduslikkusega? = Millised võimalused on meil publiku ohjamiseks? Küsimuste, vastusega publiku juhtimine, intrigeerivate küsimustega suurepärane toimetulek, usalduse võitmine = Kolmikkordused, rõhud, pausid, metafooride kasutamise põhimõtted jms = Millised on esineja peamised eksimused esinemisel ja võimalikud lahendused?

Kasutame NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise võtteid ja harjutame lavale (sh ruumi sisenemise) tuleku seisundit.

Koolituse tulemus

  • Oskus ennast jälgida ja arendada
  • Oskus teadlikult pöörata tähelepanu teiste ja enda esinemisele - sellest õppida
  • Positiivne laeng ja teadmised, kuidas suurepäraselt esineda
  • Praktiline kogemus rahvusvahelise koolituse korraldamisel ja koolitamisel rahvusvahelisele auditooriumile

Koolitusmaterjal ja tunnistus

Koolitusega kaasneb põhjalik materjal, mis on kohapeal täiendatav ja kasutuskõlblik aja möödudes koolitusel õpitu meenutamiseks.

Koolituse läbimisel saab osaleja tunnistuse. Soovi korral võib tunnistuse väljastaja olla koolituse tellija. Tunnistusele võib lisada ka tellija esindaja nime, sõnumi osalejale ja allkirja.

 Kasutatav koolitusmetoodika

 Koolitusmetoodikaks on treeningu põhimõte, mis võimaldab kõigil osalejatel kaasa mõelda, 

 oma arvamust välja öelda, näha ja analüüsida ennast ja tajuda oma osa tervikliku tulemuse  

saavutamisel.

Koolituse käigus kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus ning erinevate mõttemudelite ja temperamenditüüpidega inimeste kaasamine tegevusse: Power Pointi presentatsioon temaatiliste videoklippidega, lühiloengud, arutelud, grupitööd, analüüsid, osalejate esinemised. Tegevustes arvestatakse metoodika valikul ka maksimaalset teadmiste meeldejätmise protsenti osalejate poolt.

Kasutame CQM (Hiina Kvantmeetodi) ja Maatrixtehnika, NLP ehk neurolingvistika võtteid ning mitmeid kaudse õppe meetodeid, mille mõju ei ole otseselt aimatav, kuid mõistmine ja reaalne tulem on parem, kui traditsioonilisel õppel.

Koolitused on alati praktilised ja interaktiivsed sisaldades tajutegevusi. Tegevused on mängulised ja loovad, õhkkond positiivne ja vaba. Läbivaks elurõõmus vaimsus, mõtteterad, temaatilised lõdvestavad või energetiseerivad kehalised harjutused.

Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, mis tagab parima võimaliku infoomistamise osalejate poolt. Samas on koolituspäev struktureeritud ja juhitud.

Täpsed tegevused olenevad koolituse temaatikast, koolitatavate arvust ja eripäradest (sugu, keskmine vanus jms), keskonnast jms. 

Koolituse maksumus ühele osalejale on ilma käibemaksuta 15000 krooni osaleja kohta (km puudub, tegemist EL välise riigiga vt Käibemaksuseadus §15, lõige 4, p.1;2). Maksumus sisaldab koolitust ja põhjalikke koolitusmaterjale. Põhigrupi maksumus sisaldab pileteid ja ööbimist. Edasijõudnute grupil on erinev programm ja lisanduvad piletihind ja ööbimine. Vt orogrammi: Goa koolitamisoskuste ja avaliku esinemise koolituse esmane programm.

 

Registeeru: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  

Arvamusi koolitusel osalenutelt saab lugeda siit: http://est.kakonsultatsioonid.ee/referentsid-arvamused/index.php

Lisainfo koolitaja kohta: http://est.kakonsultatsioonid.ee/uued/juhatajast.html

Lisateemad: http://est.kakonsultatsioonid.ee/koolitusteemad/index.php

Koolituspõhimõtted: http://est.kakonsultatsioonid.ee/uued/koolitusp-him-tted.html

Koolitusele tulijale on kasulik lugeda eelnevalt läbi kirjatükk: Koolituseks vajalik eelhäälestus

KA konsultatsioonid on EAS poolt tunnustatud koolitusfirmade nimekirjas.

Koolitustoetuste info: http://www.eas.ee/?id=1556

Viimati uuendatud 19. veebruar 2013